શ્રી ઉમિયા માતાજીની અસિમ ક્રુપાથી શ્રી 41 ગામ કડ​વા પાટીદાર સમાજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 26મો સમુહ લગ્નોત્સ​વ તા. 09-12-2018 ર​વિવારે યોજેલ છે. તેનું જીવંત પ્રસારણ જોવા અહીં ક્લીક કરૉ. https://www.youtube.com/watch?v=VQm64uTaYBE

Summary Report

Feedback On This Page View Page Feedback
 
  SAMAJ : SAKH :  
TOTAL MEMBER NATIVE SURNAME
AREA CITY DISTRICT
STATE COUNTRY CUR.ACTIVITY
MARITAL EDUCATION EDUCATION FIELD
OCCUPATION AGE GROUP
PINCODE SUBCASTE
GOTRA GROUP NO SAKH