શ્રી ઉમિયા માતાજીની અસિમ ક્રુપાથી શ્રી 41 ગામ કડ​વા પાટીદાર સમાજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 26મો સમુહ લગ્નોત્સ​વ તા. 09-12-2018 ર​વિવારે યોજેલ છે. તેનું જીવંત પ્રસારણ જોવા અહીં ક્લીક કરૉ. https://www.youtube.com/watch?v=VQm64uTaYBE

Contact Us

Feedback On This Page View Page Feedback

ઉત્તર ગુજરાત ૪૧ ગામ તળપદ કડ​વા પાટીદાર સમાજ​:General Helpline:

Vasudevbhai Patel 9725152588

Jitubhai Patel 9909925534

Rameshbhai Patel 9426727251

 

:Technical Helpline:

Ajaybhai Patel 9974141937

Divyangbhai Patel 9429028495

 

:Email:

info@41kpsamaj.org

 

:Website:

www.41kpsamaj.org